Lokalizacja zegara biologicznego kręgowców

Podobnie jak w przypadku owadów, również w organizmach kręgowców próbowano zlokalizować zegar biologiczny- Liczne prace w tym zakresie zostały wykonane przez Richtera (1964), które następnie zostały przez niego podsumowane na Międzynarodowym Sympozjum Endokrynologicznym zwołanym do Londynu w 1964 r.

Pierwszym zadaniem, które postawił sobie badacz, było sprawdzenie czy działanie zegara biologicznego jest pod wpływem czynników zewnętrznych środowiska, czy też zasadniczy wpływ mają tu czynnild wewnętrzne, pochodzące z samego organizmu. Już pierwsze prace wykonane na szczurach, a polegające na niszczeniu ośrodków węchowych i słuchowych wykazały, że nie mają one żadnego wpływu na dobową rytmikę aktywności. lokomotorycznej tych zwierząt. Podobnie, również oślepianie szczurów na skutek przecinania nerwów wzrokowych nie zaburzało normalnego cyklu aktywności ruchowej z tym, że po takim zabiegu wykazywały one rytmikę spontaniczną o okresie krótszym lub dłuższym od 24 godzin. Ciekawe, że nawet oślepienie szczurów, które po urodzeniu jeszcze nie widziały, nie miało również wpływu na przebieg rytmu dobowego aktywności ruchowej.

Dalsze liczne badania nad mechanizmem zegara biologicznego szczurów wykonano na osobnikach oślepionych, u których jak wiemy ujawnia się funkcja endogennego mechanizmu.

Teraz zadanie, które zostało postawione polegało na poszu- kiwaniu metody zwolnienia pracy zegara, jego przyśpieszenia lub całkowitego zatrzymania. W tym celu wykonano szereg drastycznych zabiegów. Stosowano szok elektryczny przez 15 minut, po którym szczury były całkowicie nieaktywne przez okres 6 dni. Jednakże zabieg ten nie miał żadnego wpływu na pracę zegara biologicznego, ponieważ po 6 dniach zwierzęta zaczynały wykazywać spontaniczną aktywność ze szczytem dającym się z góry przewidzieć. Podobnie stosowanie głębokiej narkozy przez 9 kolejnych dni nie miało żadnego wpływu na „odmierzanie” czasu przez badane szczury.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *