Jaja gadów i ptaków

Jednakże jaja gadów i ptaków mogą być całkowicie oddzie- lone od wpływu organizmu rodzicielskiego oraz wyżej wymienionych czynników środowiska przez umieszczanie ich w ściśle kontrolowanych warunkach.

Nasuwa się pytanie, jakie procesy życiowe mogą być badane w czasie rozwoju ontogenetycznego gadów i ptaków w odniesieniu do rytmów dobowych? Jak się wydaje, najłatwiejsze do badań są ruchy rozwijających się zarodków, co było obserwowane u ptaków (Bautzmann et al. 1960 Hamburger i Balaban, 1963). Jak dotychczas brak jest podobnych danych w odniesieniu do rozwijających się zarodków gadów. Jednakże wyniki badań przeprowadzonych na jaszczurkach sugerują, że podczas rozwoju embrionalnego tych zwierząt zostaje zachowana rytmi-ka dobowa. Bowiem Hoffmann (1957) wykazał, że inkubacja jaj jaszczurek w stałym świetle lub w stałej ciemności nie powoduje żadnych zaburzeń rytmiki dobowej powstałych z nich osobników, które natychmiast po wykluciu się, mimo stosowania w dalszym ciągu warunków stałych, charakteryzowały się wyraźnym 24-godzinnym rytmem aktywności ruchowej. Również poddawanie jaj tych zwierząt działaniu sztucznego fotoperiodu (18-lub 36-godzinnego) nie powodowało zniesienia naturalnej rytmiki dobowej. Przeniesienie bowiem wyklutych w takich warunkach młodych jaszczurek do stałej ciemności prowadziło do natychmiastowego ujawnienia się rytmu dobowego (Hoffmann,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *