Jądro komórkowe odgrywa dużą rolę w dobowym rytmie zużycia tlenu

Pierwsze obserwacje przeprowadzone na jednokomórkowych glonach Acetabularia wskazywały, że jądro komórkowe odgrywa zasadniczą rolę w kontrolowaniu dobowego rytmu zużycia tlenu przez te organizmy. Skomplikowane wyniki doświadczeń polegających na przenoszeniu jąder z komórek o określonym rytmie do innych komórek o innym rytmie zostały podsumowane w pracy Schweigera i Schweiger (1965) i nie będą tu omawiane.

Pierwsze badania przeprowadzone na owadach (Pitten- drigli, 1967) doprowadziły do wyizolowania z populacji laboratoryjnej Drosophila dwóch różniących się między sobą grup, a mianowicie tzw. owady „wczesne” i „późne”. Różnią się one między sobą rozmieszczeniem w czasie linek imaginalnych. Ciekawe obserwacje pod tym względem poczynili Clayton i Paietta (1972), którzy porównując szybkość selekcji kolejnych generacji i dokonując segregacji na te dwie grupy owadów: szczepu dzikiego (W2) i szczepu laboratoryjnego (O.re-R) wykazali, że u szczepu pierwszego selekcja zachodzi znacznie wolniej niż u szczepu drugiego (ryc. 129). Autorzy ci tłumaczą otrzymane wyniki selektywnym działaniem warunków laboratoryjnych na rytmikę dobową linek imaginalnych badanych owadów.

Na uwagę zasługują wyniki doświadczeń dotyczących genetycznej kontroli dobowego zużycia tlenu przez mutanty Drosophila (Rensing et al. 1968 Rensing, 1969b). Badacze ci stwierdzili, że geny kontrolujące określony typ rytmu dobowego zużycia tlenu są zlokalizowane w chromosomie X.

Całkowicie nowe podejście w badaniach genetycznego podłoża rytmów dobowych zostało zaprezentowane w pracy Kopki i Benzera (1971). Autorzy ci stosując jako czynnik mutagenny metanosulfonian etylu otrzymali trzy grupy mutantów Drosophila, różniących się między sobą długością okresu spontanicznego rytmu linek imaginalnych. Jedną grupę stanowiły owady arytmiczne, u których linki imaginable występowały równomier-

Inną ważną rzeczą, którą udało się stwierdzić w tych badaniach było wykazanie, że uzyskane mutanty Drosophila różni-

Być może stwierdzenie istnienia trzech typów świerszczy różniących się reakcją na warunki LD oraz dwóch typów różniących się długością okresu spontanicznego rytmu aktywności lokomotorycznej w warunkach DD (Cymborowski, 1973a) jest również uwarunkowane genetycznie. Jednakże niezbędne byłoby potwierdzenie tego przypuszczenia po zastosowaniu metod genetycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *