Istotna wada aktografu

Zasadniczą wadą tego aktografu jest niemożliwość zapewnienia zwierzęciu warunków jak najbardziej zbliżonych do warunków naturalnych. Przede wszystkim podczas odżywiania się zwierzęcia pokarm jest przez nie rozrzucany, co stopniowo zwiększa siły tarcia, które musi ono pokonywać w celu poruszania komory.

Z tego też względu zaistniała konieczność konstrukcji innego jeszcze typu aktografów, a mianowicie z zastosowaniem fotokomórki. Aktograf taki zwany fotoaktograf em został skonstruowany przez Browna (1959). Składa się on z dwu części: sy-

Zmiana napięcia w fotokomórce przez częściowe lub całkowite przysłonięcie promienia świetlnego- przez zwierzę jest przekazywana do obwodu wzmacniającego (ryc. 13B), a następnie do układu piszącego, który nie został uwzględniony na tym schemacie.

Kiedy do fotokomórki dochodzą promienie świetlne o stałym natężeniu, napięcie prądu w układzie jest również stałe. Lecz kiedy nastąpi przerwanie promienia (ruch owada), wtedy napięcie spada. Powstały prąd płynie do kondensatora (50 ,uF) powodując, że prąd w tranzystorze OC 71 wzrasta i dochodzi do zmiennego opornika. Germanowa dioda CV 448 zapobiega odwróceniu kierunku przepływu prądu. Natomiast miliamperomierz (2mA) jest niezbędny podczas ustawiania aparatu na maksymalny odczyt.

Światło czerwone uzyskuje się przez podłączenie żarówki do: prądu o napięciu znacznie mniejszym niż jest to wskazane na żarówce.

Przedstawiony tu fotoaktograf został znacznie zmodyfikowany przez Browna i Unwina (1961) i w takiej formie był używany do badań aktywności lokomotorycznej larw Scliitocerca gregaria przez Phippsa (1963). Zbudowany był on z kolistej komory, którą przecinały cztery wąskie promienie podczerwieni (ryc. 14A). Autor ten uzyskał wąskie promienie świetlne dzidki zastosowaniu obiektów mikroskopu, natomiast podczerwień przy użyciu filtrów. Promienie świetlne były kierowane na fototranzystory (OCP 71), a te z kolei były podłączone do wzmacniaczy (ryc. 14B). Rejestrację prowadzono na przesuwającej się taśmie papieru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *