Inny rodzaj aktografu

Innytm typem aktografu, działającym na zasadzie włączania, i wyłączania obwodu prądu na skutek ruchów owada, jest urządzenie w postaci obracającego się bębna (ryc. 12). Ten typ apa- ratu okazał się szczególnie przydatny do rejestracji aktywności ruchowej karaluchów (Roberts, 1960 Brady, 1967c). Jest on zbudowany z bardzo lekkiej komory w kształcie bębna o średnicy 15 cm i szerokości 5 cm, która podczas ruchów owada obraca się w specjalnym łożysku kulkowym. Obracająca się komora włącza i wyłącza obwód prądu elektrycznego, co jest rejestrowane na przesuwającej się taśmie papieru. Przez zastosowanie odpowiedniego przerywacza prądu elektrycznego można uzyskać zapis po dokonaniu pełnego, pół, czy jednej czwartej obrotu komory. Zwierzę ma zapewniony stały dostęp do wody oraz pokarmu, który w tym aparacie jest zawieszony na sznurku tuż nad owadem.

Zaletą tego aparatu jest uzyskiwanie bardzo „czystych” dobowych aktografów. Jednakże nie może on mieć zastosowania do badań aktywności ruchowej wszystkich owadów, przede wszystkim mniejszych od Periplaneta americana, ze względu na niemożność poruszania przez nie tego bębna. Zastosowanie nawet bardzo czułego przerywacza (mikrowyłącznika) prądu nie wpływa zasadniczo na zmniejszenie sił tarcia, które musi pokonać owad. Dlatego też zamiast przerywacza prądu można zastosować odpowiedni układ z fotokomórką (ryc. 12B). W tym celu do obracającej się osi koła należy przymocować tarczę z otworami, przez które mogą przechodzić promienie świetlne padając na fototranzystor. Sygnały te mogą być następnie rejestrowane przez odpowiednie pisaki, o czym będzie mowa niżej. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość zwiększania lub zmniejszania czułości akto- grafu przez stosowanie mniejszej lub większej ilości otworków w obracającej się przesłonie (tarczy).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *