Fowler i Goodnight

Przedstawione dane wskazują, że serotonina w mózgu, owadów może spełniać funkcję stymulacji ich aktywności lokomotorycznej. Potwierdzają to również badania przeprowadzone przez Sałanka i Hiripi (1970), którzy stwierdzili, że 5-HT stymuluje aktywność mięśni zwieraczy muszli u szczeżui. Wyka-

Fowler i Goodnight (1966a) wykazali, że 5-HT jest produkowana cyklicznie w mózgu i jelicie pająków’ Leiobunum longi- pes. Maksimum stężenia tej substancji występuje o godzinie 2 w nocy, podczas gdy szczyt aktywności ruchowej przypada na godzinę 22. Występuje tu zatem pewien rodzaj korelacji między wzrostem poziomu 5-HT a wzrostem aktywności lokomotorycznej.

Wyniki dotyczące cyklicznej produkcji serotoniny zostały również potwierdzone w doświadczeniach in vitro (Fowler i Goodnight, 1966c), co wydaje się przemawiać na korzyść istnienia endogennego mechanizmu syntezy i uwalniania 5-HT.

Po zapoznaniu się z wynikami badań farmakologicznych należałoby do mechanizmu regulacji aktywności ruchowej owadów włączyć 5-hydroksytryptaminę. Wydaje się więc, że omawiane poprzednio występujące w mózgu ośrodki pobudzające aktywność mogą być ośrodkami serotoninergicznymi, których funkcja znajdowałaby się pod kontrolą neurosekretu pochodzącego z komórek pars intercerebralis. Biorąc pod uwagę rytm aktywności lokomotorycznej świerszczy należy się spodziewać, że wzrost stężenia 5-HT w hemolimfie tych owadów powinien występować na krótko przed zapadnięciem ciemności w warunkach LD 12:12, lub przed wzrostem spontanicznej aktywności lokomotorycznych w warunkach DD.

Jeżeli ta hipoteza okaże się słuszna, wtedy stosunkowo łatwo będzie można wytłumaczyć dlaczego po zniszczeniu komórek neurosekrecyjnych mózgu owadów wykazują one hiperak- tywność bowiem po takim zabiegu funkcjonowałyby tylko se- rotoninergiczne ośrodki stymulujące aktywność ruchową, które nie są zlokalizowane w pars intercerebralis (Cymborowski, dane nie opublikowane).

Również hamujące działanie rezerpiny stałoby się jasne w świetle tej hipotezy. Wypłukanie z mózgu 5-HT po iniekcji tego alkaloidu unieczynniałoby ośrodki stymulujące aktywność owadów. Sam mechanizm działania serotoniny w układzie nerwowym nie został jeszcze dokładnie poznany choć już wiele zagadnień zostało, jak się wydaje, wyjaśnionych (Sirek i Sirek, 1970 Beiridge, 1972 William i Berridge, 1972).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *