Endogenny mechanizm regulacji rytmu

Endogenny mechanizm regulacji rytmu zdobywania pokarmu istnieje również u ptaków. Kramer (1952) przyzwyczajał szpaki do odnajdywania pożywienia w kierunku wschodnim między godziną 7 a 8 rano. Następnie przeprowadzał z nimi testy o innych godzinach w ciągu dnia, co nie zmieniło zasadniczo kierunku ich lotów (ryc. 58). Tak więc autor ten wykazał, że ptaki podobnie jak pszczoły potrafią odczytywać kąty padania promieni słonecznych oraz uwzględniać poprawki związane z ruchem słońca. Zastanawiano się więc jaki to mechanizm zegarowy jest odpowiedzialny za tak precyzyjny pomiar czasu? Hoffmann (1954) wykazał, że jest to z pewnością mechanizm endogenny. Podobnie do Kramera autor ten trenował szpaki do wybierania okre-

Dalszym dowodem endogennego charakteru tego mechanizmu były wyniki doświadczeń przeprowadzonych przez Hoffmanna (1960b) nad rytmem aktywności ruchowej szpaków. Wykazano mianowicie, że kiedy hodowano szpaki w warunkach LD zgodnych z warunkami naturalnymi, a następnie przeniesiono je do warunków DD — wykazywały one rytmikę spontaniczną o okresie krótszym od 24 godzin. Podobnie zmieniał się w tych warunkach kierunek wybierany przez ptaki uprzednio trenowane do odnajdywania pokarmu. Wysunięto więc wniosek, że zarówno rytm aktywności lokomotorycznej szpaków, jak i wybierany przez nie w ciągu dnia kierunek lotów, jest regulowany przez jeden i ten sam zegar endogenny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *