Elementy aktografu

Na jednej ścianie komory jest umieszczony metalowy pręcik, którego oba końce są zaopatrzone w styki platynowe. Do pręcika, za pośrednictwem osi obrotu, dołączony jest jeden biegun prądu stałego. Na podstawie aktografu (wykonanej z drewna), tuż pod stykami, umieszczono dwie płytki platynowe, do których podłączono drugi biegun prądu. Przy zrównoważonym aktografie, co uzyskuje się przez odpowiednie przesuwanie ciężarków, odległości między stykami a płytkami wynoszą około 1 mm. Tak więc przechył komory na jedną stronę jest niewielki, co nie powinno niepokoić owada. Ruch owada w komorze powoduje drganie komory, có z kolei prowadzi do zamykania i otwierania obwodu prądu. Powstające impulsy elektryczne są rejestrowane przez specjalne urządzenie, które zostanie omówione później.

Opisany aktograf jest niezawodny w działaniu po zastosowaniu odpowiednich styków. Przede wszystkim powinny one być wykonane z platyny, w przeciwnym razie ulegają zniszczeniu, nawet po zastosowaniu prądu o małym napęciu i natężeniu (4,5 V 0,5 A) Ze względu na te niedogodności postanowiono wprowadzić pewne udoskonalenia. Mianowicie w miejsce styków i płytek opisanych wyżej zastosowano pręcik, który jednym końcem łączy się z osią obrotu komory, zaś na drugim przymocowano drucik zwisający pionowo w dół i podczas ruchu zanurzający się w naczyniu z rtęcią. Do pręcika i naczynia z rtęcią podłączono prąd elektryczny.

Zastosowanie jednostronnego włącznika rtęciowego zmniejsza ilość notowanych ruchów owada o połowę w porównaniu z ilością rejestrowanych ruchów w aktografie z dwoma wyłącznikami platynowymi. Umożliwia to wykonanie zapisu aktywności ruchowej na znacznie krótszej taśmie papieru oraz zwiększa jego czytelność.

W doświadczeniach przeprowadzonych na świerszczach domowych (Cymborowski, 1969b, 1970a, b) stosowano dwa sposoby

Czynności związane z prawidłową obsługą kimografu zostały bardzo dobrze przedstawione przez Florey’a (1968) i nie będą tu omawiane.

Zamiast rejestracji na okopconym papierze można zastosować rejestrację za pomocą pisaka na tusz, przymocowanego do końca dźwigni Depretza. Eliminuje to konieczność kopcenia papieru.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *