Działanie monekularnych zegarów

Jeżeli przyjmiemy, że w organizmie działa jednocześnie kilka mechanizmów zegarowych, to wyłania się jeszcze jedna, niemniej ważna kwestia, a mianowicie na czym polega mechanizm ich wzajemnych oddziaływań i jakie jest powiązanie funkcji z działaniem molekularnych zegarów komórkowych organizmu?’

Niezmiernie dużo pozostaje do zrobienia jeżeli mamy uwzglę- dnić zjawisko rytmów dobowych w medycynie. Bardzo obiecującym zagadnieniem jest zastosowanie rytmów dobowych do wcześniejszego wykrywania, a tym samym łatwiejszego zapobiegania chorobom. Są doniesienia, że pierwszym objawem stanu chorobowego są zaburzenia rytmu dobowego. Ale do tego, by można było wiedzieć na czym polega to zaburzenie, musimy najpierw poznać możliwie wszystkie naturalne rytmy dobowe zachodzące w zdrowym organizmie. Czeka więc lekarzy bardzo trudne zadanie, bo nie wystarczy poznanie danego zjawiska, ale konieczna jest jeszcze wiedza na temat jego dobowych zmian. Być może to jest zasadniczą przyczyną, dla której zjawisko, rytmiki dobowej nie znalazło jeszcze szerokiego zastosowania w medycynie. Problem polega jeszcze na tym by umieć przypisać stwierdzone zaburzenia w rytmie dobowym odpowiadającym im zaburzeniom funkcji określonych narządów i tkanek organizmu.

Obecnie stan zdrowia kosmonautów przed podjęciem zadania bada się między innymi obserwując rytmikę dobową niektórych ich procesów fizjologicznych. Być może w przyszłości takie badania staną się regułą przy wydawaniu świadectwa zdrowia każdemu człowiekowi. Co prawda, całodobowe badania powszechnie stosowane są nierealne w obecnej dobie, jednakże w przyszłości do pomyślenia są ogólnie dostępne miniaturowe aparaty % kreślące rytmogramy ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *