Działanie aktynomycyny D polega na hamowaniu syntezy mRNA

Jednakże takie założenie nie wydaje się być w pełni słuszne. Jak wykazali bowiem Van den Driessche (1966) Van den Dries- sche et al. (1970) rytmika dobowa procesów metabolicznych komórek glonu Acetabularia nie ulega zmianie po usunięciu z nich jąder. Badali oni przede wszystkim rytmikę dobową fotosyntezy tych glonów i wykazali, że aktynomycyna D hamuje ten proces po długim okresie działania (około tygodnia) na całe glony, lecz nie ma żadnego wpływu na te komórki pozbawione jąder. Działanie aktynomycyny D polega na hamowaniu syntezy mRNA, co potwierdzono’ wynikami doświadczeń z zastosowania rybonukleaz (Van den Driessche, 1966). Podobnie do aktynomycyny D również ryfampina — antybiotyk hamujący działanie polimerazy RNA (Chroboczek, 1973) — nie wywiera żadnego wpływu na rytmikę fotosyntezy komórek Acetabularia pozbawionych jąder (Van den Driessche et al. 1970).

Z przedstawionych doświadczeń wynika, że należy bardzo ostrożnie interpretować dane dotyczące rytmiki dobowej zmian objętości jądra komórkowego, sugerujące zmiany metabolizmu komórkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *