Dowód na możliwość zaistnienia pobudzania

Wyniki przedstawionych danych, w powiązaniu z poprzednio już omówionymi zmianami dobowymi funkcji komórek neuro- sekrecyjnych mózgu i zwoju podprzełykowego świerszczy (Cym- borowski, 1970a, 1973a), a także w zestawieniu z wynikami innych badaczy, którzy także stwierdzili istnienie dobowych zmian zachodzących w ośrodkach endokrynalnych owadów (Rensing, 1966b Cymborowski i Dutkowski, 1970b) sugerują, że funkcjo- aktywność ruchowa

Z podsumowania dotychczas uzyskanych wyników wyłania się obraz neurohormonalnej regulacji rytmiki aktywności lokomotorycznej owadów (ryc. 120). A mianowicie: rytmiczne zmiany dnia i nocy powodują synchronizację cyklu dobowego syntezy EWA w komórkach neurosekrecyjnych mózgu a następnie białka, co w konsekwencji prowadzi do powstania rytmu gromadzenia i uwalniania neurosekretu (ryc. 121). Substancja ta jest transmitowana za pomocą aksonów do zwoju podprzełyko- wego, gdzie stymuluje syntezę RNA, a w następstwie produkcję i uwalnianie przez ten zwój neurosekretu. Neurosekret pro-dukowany przez mózg hamuje aktywność ruchową, działając bezpośrednio na ośrodki stymulacyjne umieszczone również w mózgu. W nienaruszonym organizmie proces hamowania nie zachodzi w pierwszych godzinach po zapadnięciu ciemności, ponieważ, jak wykazały badania histologiczne, neurosekret w tym okresie jest w fazie gromadzenia się w komórkach neurosekre- cyjnych (odwrotne wyniki otrzymuje się po implantacji mózgu, co zostało podkreślone wyżej). Neurosekret uwalniany przez zwój podprzełykowy spełnia dodatkową funkcję podczas hamowania aktywności lokomotorycznej. Jego działanie jest przesunięte w fazie w stosunku do działania neurosekretu produkowanego w mózgu. Wykazały to doświadczenia przeprowadzone na świerszczach, polegające na całkowitym usunięciu mózgu, z pozostawieniem zwoju podprzełykowego (Cymborowski, 1970b). Po takim zabiegu owady wykazują bardzo niską aktywność lokomotoryczną o rytmie przesuniętym w fazie w stosunku do rytmiki normalnej (ryc. 122). Szczyty aktywności tych owadów przypadają na okres światła, a nie na fazę ciemności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *