Doświadczenia nad rytmem dobowym przepoczwarczeń larw

Podobne badania przeprowadzono nad rytmem dobowym przepoczwarczeń larw Galleria mellonella hodowanych w stałej ciemności. Stwierdzono, że u tegO’ gatunku przejście z VII (ostatniego) stadium larwalnego do poczwarki odbywa się w stosunkowo długim przedziale czasowym (Cymborowski, dane nie opublikowane). Doświadczenia polegały na zakładaniu przewiązek między odcinkiem głowowym a resztą ciała larwom, które przed sześcioma dniami osiągnęły stadium VII rozwoju. Liga- tury zakładano co trzy godziny w ciągu doby. Wyniki w postaci przejścia larw w formy pośrednie między larwą a poczwar- ką lub w poczwarki ilustruje rycina 101. Okazuje się więc, że

Wydaje się więc, że właśnie w tym okresie uwalniany jest PTTH z mózgu badanych owadów, który stymuluje gruczoły protorakalne i w konsekwencji powoduje przepoczwarczanie się larw. Być może siódmego dnia po osiągnięciu VII stadium larwalnego występuje druga furtka uwalniania tego hormonu, na co wskazywałby fakt, że tylko 35% wszystkich badanych larw, którym założono przewiązki przeszło w formy pośrednie lub w poczwarki, zaś reszta pozostała w VII stadium larwalnym. Dalsze badania w tym zakresie są w toku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *