Doświadczenia Chandrashe

Jak wykazały bowiem doświadczenia Chandrashe karana i Lohera (1969a, b) nad rytmem linek imaginalnych ii Drosophila, może to nastąpić również przy zmianie natężenia oświetlenia w hodowli tych owadów. Stwierdzono, że arytmiczne poczwarki trzymane w warunkach LL o natężeniu około 300 luksów, stają się rytmiczne po zastosowaniu oświetlenia 10 razy silniejszego.

Powyższe dane wskazują, że decydującą rolę w synchronizacji linek imaginalnych owadów odgrywają warunki oświetlenia. Natomiast mechanizm regulacji rytmiki dobowej tego procesu jest natury endogennej. Świadczą o tym również wyniki badań nad rytmiką linek imaginalnych Galleria mellonella (Cymborowski, dane nie opublikowane). U owadów tych hodowanych w warunkach LD 12:12 wychodzenie z poczwarek form dorosłych odbywa się w nocy w godzinach: od 2 do 6 (ryc. 103A). Mniej więcej w tych samych godzinach „furtka” taka występuje i w przypadku stosowania warunków stałej ciemności (ryc. 103B).

Tak więc mimo to, że rozwój owada może być już dawno zakończony to jego wyjście z poczwarki jest uzależnione od po-

Wniosek taki wysunięto na podstawie doświadczeń, w których badano rytmikę dobową linek imaginałnych wyżej wymienionych owadów hodowanych w warunkach LD 17:7. W warunkach takich zarówno u Hyalophora jak i u Antheraea występuje wyraźna rytmika dobowa wychodzenia z poczwarek form dorosłych (ryc. 104A). Usunięcie mózgu poczwarkom powoduje całkowitą utratę rytmiki linek imaginałnych, mimo stosowania w dalszym ciągu warunków zmieniającego się światła i ciemności (ryc. 104B).

W dalszych eksperymentach wykazano, że implantacja mózgu do odwłoka poczwarek pozbawionych własnego mózgu prowadzi do odzyskania rytmu dobowego linek imaginałnych. Stwierdzono również, że w samym mózgu badanych owadów znajdują się ośrodki fotorecepcyjne. Doświadczenia z tego za-

Usunięcie mózgu poczwarkom powoduje zniesienie tego charakterystycznego zachowania się, co wykazano w doświadczeniach na Hyalophora i Antheraea (Truman, 1971b). Zaś im- plantacja mózgu lub wstrzyknięcie jego homogenatu całkowicie go przywraca. Na uwagę zasługuje jeszcze fakt, że niezależnie od tego w jakich godzinach doby zabieg implantacji lub wstrzyknięcia homogenatu zostaną przeprowadzone, linki imaginalne odbywają się zawsze w charakterystycznym dla danego gatunku owada przedziale doby. Wydaje się więc, że informacja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *