Dokładne badania ilościowe

Drugi etap pracy, a więc oznaczenia zawartości pobranych próbek, to etap, który może być częściowo zautomatyzowany. Można mianowicie oznaczać absorpcję światła przechodzącego przez badaną próbkę, co pozwoli w przybliżeniu określić względną ilość organizmów planktonowych w niej występujących. Jest to wystarczające do stwierdzenia, czy istnieje rytmika dobowa przemieszczeń pionowych planktonu.

Dokładniejsze badania ilościowe można przeprowadzić po przystosowaniu do tego celu specjalnego automatu służącego do liczenia krwinek. Jednakże i w tym przypadku nie będziemy mogli ustalić rzeczywistej liczby organizmów planktonowych ze względu na to, że urządzenie to liczy również wszystkie zanieczyszczenia (cząstki nieorganiczne) występujące w próbie.

Natomiast nieodzownym jest przeprowadzanie badań mikroskopowych, gdy chcemy śledzić dobowe zmiany jakościowe planktonu (dobowe’zmiany w składzie gatunkowym organizmów planktonowych).

Organizmy jednokomórkowe są szczególnie przydatne w badaniach nad zegarem biologicznym. Wiele prac zostało wykonanych na pierwotniakach autotroficznych (Edmunds, 1966, Swee- ney i Hastings, 1958) jak i heterotroficznych (Ehret, 1959a, Ehret i Mather, 1959). W badaniach nad rytmiką dobową bardziej przydatne są te ostatnie, a to ze względu na możliwość stosowania w hodowli warunków stałej ciemności (DD), a tym samym możliwość badania rytmiki spontanicznej. Idealne wydają się być do tego celu pierwotniaki żwaczowe (Entodiniomorpha), które w warunkach naturalnych żyją w stałej ciemności.

Najprostszą metodą badania rytmiki dobowej podziałów pierwotniaków jest pobieranie próbek hodowli co pewien określony czas (np. co 2 godz.) w ciągu doby i ustalenie w badaniach mikroskopowych odsetek form dzielących się.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *