Dobre rezultaty w walce z owadami

W tego. typu badaniach przeprowadzonych na larwach Galleria mellonella L. (Kryspin et al. 1974) stwierdzono także znaczne zahamowanie tempa wzrostu tych owadów po zastosowaniu warunków LD 12:12 i LL w porównaniu z owadami hodowanymi przez cały czas w warunkach DD.

W innej serii doświadczeń przeprowadzonej tym razem w warunkach połowych (Hayes et al. 1970) stwierdzono, że przedłużenie naturalnego oświetlenia na wybranych poletkach zapobiega w 76% dla Ostrinia nubilaris (Hubner) i w 70% dla Laspeyresia pomonella (L) przejście w stadium diapauzy. Takie niediapau- zujące owady nie są w stanie przetrwać nadchodzących warunków zimowych i giną.

Niezbędne są dalsze tego typu badania szczególnie przeprowadzane na różnych gatunkach szkodników. Wobec ciągłej groźby skażenia środowiska na skutek stosowania insektycydów,. wprowadzenie światła do walki z owadami byłoby wprost idealnym rozwiązaniem. Wydaje się, że odpowiednie manipulowanie oświetleniem np. w szklarniach mogłoby dać dobre rezultaty w walce ze szkodnikami.

Ze względu na powszechne stosowanie promieni X oraz ultrafioletu w części tej przedstawimy niektóre wyniki prac dotyczących wpływu tych czynników na przebieg rytmów dobowych.

Pierwsze doniesienie o wpływie promieni X na rytmikę dobową aktywności owadów znajdujemy w pracy Harker (1958b). Wykazała ona, że naświetlenie karaluchów Periplaneta americana dawkami 100, 1000, 10000 rcł powoduje opóźnienie fazy rytmu aktywności ruchowej tych owadów trzymanych w warunkach DD.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *