Dobowy rytm snu i czuwania

Dobowy rytm snu i czuwania chomika szczególnie dobrze uwidacznia się na uproszczonym i uśrednionym hipnogramie (ryc. 53). Wyniki składające się na ten hipnogram są średnią 20 całodobowych poligraficznych zapisów dokonanych na 17 dorosłych chomikach, którym implantowano elektrody: korową, hipo- kampalną oraz dwie do mięśni karku (Narębski, et al. 1973). Na podstawie charakteru otrzymanych poligramów wyróżniono: sen wolnofalowy (SWF) sen paradoksalny (SP) oraz czuwanie (AR). Po zsumowaniu wszystkich epizodów SWF SP okazało się, że sen u tego zwierzęcia zajmuje ponad połowę doby (59,1%) z czego 47,2% przypada na sen wolnofalowy i 11,9% na sen paradoksalny. Pozostałą część doby, a więc 40,9% zajmuje czuwanie, przy czym przypada ono na pierwsze godziny po zapadnięciu ciemności w warunkach eksperymentalnych.

Podobnie całodobowe badania elektroencefalograficzne (EEG) zostały przeprowadzone przez Stermana et al. (1965) u kotów oraz przez Othmera et al. (1969) u ludzi. W obu przypadkach stwierdzono istnienie rytmicznych dobowych zmian w poszczególnych fazach snu. Dokonano przy tym interesującego odkrycia analizując dobowy zapis EEG człowieka. Stwierdzono mianowicie, że sen paradoksalny występuje nie tylko w okresie nocnym, ale także w czasie dnia. Wyniki te sugerowałyby, że jest to ogólna cecha charakteryzująca aktywność mózgu, a nie tylko właściwa faza snu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *