Dobowe zmiany wrażliwości organizmu

Praktyczne zastosowanie może mieć znajomość dobowych zmian wrażliwości organizmu na substancje chemiczne stosowane w narkozie. Friedman i Walker (1969) w badaniach przeprowadzonych na szczurach hodowanych w warunkach LD 12:12 (okres światła występował o godz. 8) stwierdzili istnienie dobowych zmian w ich reakcji na tę samą dawkę pentobarbitanu sodu. Podawali oni tę substancję w ilości 50 mg/kg -ciężaru ciała zwierzęcia w różnych okresach doby i badali moment wystąpienia narkozy oraz czas jej trwania. Stwierdzono, że podanie pentobarbitanu sodu o godzinie 18 powoduje dwukrotnie dłuższy czas snu narkotycznego w porównaniu z jej efektem wywoływanym o godzinie 6 (ryc. 137). Podobnie duże różnice dobowe obserwuje

Podobną korelację obserwuje się również u bezkręgowców. Nowosielski et al. (1964) stwierdzili, że świerszcze domowe są najbardziej wrażliwe na takie substancje jak eter, chloroform, czterochlorek węgla w pierwszej połowie nocy, a więc w okresie ich maksymalnej aktywności lokomotorycznej. Najmniejszą wrażliwość obserwowano w okresie światła czyli wtedy, gdy świerszcze są mało aktywne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *