Dobowe zmiany metabolizmu kolonii termitów

Zupełnie inne wyniki uzyskano w badaniach dobowych zmian metabolizmu całej kolonii termitów (Hebrant, 1970). Wtedy, gdy struktura populacji badanych termitów (Cubitermes exiquus) nie była naruszana, wykazywały one wyraźną rytmikę dobową zużycia tlenu z jednym maksimum występującym na początku i drugim na końcu okresu ciemności. Wyjęcie zaś termitów z gniazda powoduje całkowitą utratę dobowego rytmu zużycia tlenu. Wydaje się więc, że socjalna organizacja populacji odgrywa ważną rolę w podtrzymywaniu rytmiki dobowej badanych owadów. Jednakże brak jest podobnych badań w odniesieniu do innych owadów społecznych: mrówek, pszczół czy os. Być może ważniejszym czynnikiem od struktury socjalnej wpływającym na rytmikę dobową procesów metabolicznych jest określony mikroklimat panujący wewnątrz gniazda owadów społecznych.

Rytmika dobowego zużycia tlenu była badana intensywnie na wielu innych owadach. Szczególnie chodziło o ustalenie jaki wpływ mają na jej przebieg takie czynniki środowiska jak fo- toperiod (Beck, 1963 1964 1968 Belcher i Brett, 1973 Ulanoski i McBiffett, 1972), temperatura (Hayes, et al. 1972), ciśnienie atmosferyczne (Brown, et al. 1955), czy nawet promieniowanie kosmiczne (Brown, et al. 1958 Brown, 1959). Stwierdzono, że czynniki te odgrywają rolę synchronizatorów dobowego rytmu zużycia tlenu przez badane owady.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *