Dobowe zmiany funkcjonalne komórek

Metabolicznym dobowym zmianom zachodzącym na terenie komórek towarzyszą zmiany funkcjonalne. Do często podawanych przykładów należy rytmika dobowa spontanicznej czynności bioelektrycznej komórek nerwowych. Szczególnie dokładnie poznano ten proces badając neurony olbrzymie zwojów nerwowych Aplysia californica (Strumwasser, 1963, 1965, 1967). Do badań pobierano nerwowe zwoje abdominalne zwierząt hodowanych w warunkach LD 12:12. Wyizolowane zwoje umieszczano w specjalnej komorze perfundowanej ciągle za pomocą wody morskiej. Rejestracje potencjałów elektrycznych były dokonywane w sposób ciągły z pojedynczych neuronów. Na rycinie 95 zamieszczono wyniki jednego z takich doświadczeń trwającego przez dwa dni. Obserwuje się wyraźną rytmikę aktywności bioelektrycznej — szczególnie w pierwszej dobie. Około godziny 8.20 przed południem występuje maksymalna ilość wy-ładowań elektrycznych trwających przez około 70 minut. Drugiego dnia rytmika jest również widoczna chociaż o znacznie niższej amplitudzie.

Na uwagę zasługuje fakt występowania rytmiki aktywności bioelektrycznej tych neuronów o podobnym do opisanego charakterze nawet wtedy, gdy zwierzęta od których pobierano zwoje były trzymane przed doświadczeniem przez cały tydzień w warunkach stałego oświetlenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *