Dobowe wahania poziomu różnych substancji

Dobowe wahania poziomu różnych substancji chemicznych stwierdzono u wszystkich dotychczas badanych zwierząt kręgowych. Gili i wsp. (1972) stwierdzili istnienie dobowych zmian stężenia we krwi koni wyścigowych kwasu mlekowego, pirogro- nowego oraz glukozy. Zmiany poziomu glukozy, podobnie jak to obserwowaliśmy u szczurów, mają charakter bimodalny, jednakże maksima i minima występują w innych niż u szczurów godzinach. Natomiast we krwi kurcząt badanych w warunkach LD 12:12 istnieje wyraźna rytmika dobowa poziomu glukozy z jednym tylko szczytem występującym w okresie światła, a więc w czasie wzmożonej aktywności tych ptaków (Twiest i Smith, 1970).

Bardzo ciekawe wyniki uzyskano w badaniach poziomu hormonu wzrostowego w surowicy krwi gołębia Columba livia (Mc- Keown et al. 1973). Poziom tego hormonu oznaczano co 6 godzin przy zastosowaniu metody radioimmunologicznej. Stwierdzono, że w warunkach 12 godzin światła i 12 ciemności maksymalny poziom hormonu wzrostowego w surowicy krwi badanych ptaków obserwuje się o godzinie 6 rano (koniec nocy) zaś najniższy poziom występuje o godzinie 18 (koniec dnia). Ogólnie przyjmuje się, że hormon wzrostowy działa stymulująco na poziom wolnych kwasów tłuszczowych w mięśniach i w surowicy krwi powodując uruchamianie rezerw tłuszczowych organizmu (Knobil i Hotch- kiss, 1964). Tak więc należało się spodziewać, że istnieje wyraźna rytmika dobowa stężenia wolnych kwasów tłuszczowych we krwi i mięśniach badanych ptaków, skorelowana z rytmiką uwalnia- godz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *