Czynniki socjalne a rytmika dobowa

Być może mamy tu do czynienia ze zjawiskiem synchronizacji rytmiki dobowej przez czynniki socjalne, które mogą spełniać funkcję Zeitgeber. Potwierdzają to wyniki doświadczeń przeprowadzonych w zakresie rytmów biochemicznych na ludziach (As- choff et al. 1971). Otóż wiadomo było z wcześniejszych badań, że wiele substancji we krwi człowieka zmienia swój poziom w rytmie dobowym np. katecholaminy czy 17-hydroksykortykoidy (17-OHCS). Jeżeli przeprowadzono badania poziomu tych sub- godz.

Po tym okresie umieszczano ich po dwóch w dźwiękoszczel- nym, podziemnym pomieszczeniu w absolutnej ciemności. W tych warunkach przez 4 kolejne dni oznaczano w cyklu dobowym poziom w moczu wyżej wymienionych substancji. Otrzymane wyniki, jak to widać na rycinie 77, prawie idealnie pokrywały się z tymi jakie uzyskano w warunkach LD. Za pomocą analiz statystycznych nie stwierdzono jakichkolwiek oznak de- synchronizacji badanych rytmów. Autorzy ci postulują więc, że czynniki socjalne odgrywają zasadniczą rolę w procesach synchronizacji rytmów dobowych człowieka.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *