Czy istnieje działanie antagonistyczne histaminy w stosunku do insuliny?

Nieco trudniejsze jest wyjaśnienie ewentualnego mechanizmu regulującego drugi szczyt glukozy występujący we krwi szczurów pod koniec okresu ciemności. Friedman i Walker (1969) sugerują, że może być on wywołany również zmianą poziomu katecholamin, ale nie we krwi tylko w mózgu tych zwierząt (ryc. 75). Istotnie ten wzrost glukozy we krwi jest poprzedzony wzrostem noradrenaliny i histaminy w ośrodkowym układzie nerwowym. Autorzy ci opierają swoje twierdzenie na wynikach wcześniej przeprowadzonych doświadczeń Gershbeina (1968) który wykazał, że histamina może wywołać hyperglikemię nawet wtedy, gdy zwierzęciu usunie się nadnercza. Sugerowałoby to istnienie działania antagonistycznego histaminy w stosunku do insuliny.

Wykazano również, że poziom acetylocholiny (ACh) w mózgu szczurów zmienia się w rytmie dobowym (Hanin et al. 1970). Maksimum stężenia ACh w mózgu szczurów hodowanych w wa- runkach LD 12:12 występuje w dwie godziny po< zapaleniu światła (ryc. 76). Autorzy ci zaobserwowali również, że dobowe wahania stężenia ACh występują tylko u szczurów hodowanych grupowo, zaś u osobników odizolowanych takie wahania nie występują. Jednakże autorzy ci nie tłumaczą zaobserwowanego zjawiska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *