Co jest istotne podczas badań spontanicznej rytmiki dobowej?

Również zmiana jakości pożywienia może wpływać na rytmy dobowe (Grodziński, 1962). Dlatego też podczas prowadzenia badań należy zwierzęta karmić jednolitym pokarmem oraz zapewnić im ciągły do niego dostęp. W czasie głodzenia zwierzęcia mogą nastąpić duże zmiany w przebiegu rytmów dobowych badanych procesów życiowych. Williams (1959) stwierdził, że chrząszcz (Feronia madiada), który w normalnych warunkach jest owadem nocnym, w czasie głodzenia wykazuje dzienny tryb życia. Zatem bardzo ważną rzeczą jest przedstawienie w publikacjach warunków dostępu zwierząt do pokarmu i wody.

Podczas badań spontanicznej rytmiki dobowej istotną sprawą jest ciągłe utrzymanie stałych warunków w hodowlach (stała wilgotność, temperatura, oświetlenie). Nawet w pewnym stopniu, rytmicznie powtarzające się dźwięki dochodzące z pracowni (godziny pracy) mogą być dawcami czasu dla zwierząt. Zatem doświadczenia tego typu należałoby przeprowadzić w dźwięko- szczelnych pomieszczeniach. Szczególnie ważne jest to w badaniach nad rytmiką snu i czuwania zwierząt. Możliwość wytwarzania rytmiki dobowej za pomocą dźwięków zademonstrowali Menaker i Eskin (1966). Stosowali oni nagrania głosów ptaków jako Zeitgeber dla wytwarzania określonej rytmiki wróbli domowych (Passer domesticus).

Powyższe wymagania!, co do warunków hodowli zwierząt, które mają być użyte do badań nad rytmiką dobową wielu procesów życiowych, w dużej mierze spełniają odpowiednio do tego celu skonstruowane urządzenia (Dutky et al., 1962 Cothar, 1966 Wilson, 1970 Miller, 1979).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *