Całodobowa obserwacja najlepszą z metod

Najprostszą metodą jest całodobowa obserwacja zachowania się zwierzęcia jak to na przykład robiono w badaniach na szczurach (Richter, 1967) czy chomikach (Cymborowski, 1974b). Jednakże metoda ta kryje w sobie duże możliwości błędów i dlatego też nie może być stosowana na szeroką skalę. Obiektywna metoda rejestracji snu została opracowana w latach 1957—1959 (Dement i Kleitmann, 1957 Dement, 1958 Jouvet et al. 1959). Podstawowym kryterium snu jest czynność bioelektryczna mózgu rejestrowana za pomocą techniki elektroencefalograficznej. Technika ta ma zastosowanie zarówno w badaniach snu na ludziach, jak i na zwierzętach.

Do przeprowadzenia pełnej charakterystyki dobowej rozkładu snu niezbędne jest dokonanie zapisu nie tylko czynności bioelektrycznej mózgu (elektroencefalogram EEG), lecz również zarejestrowanie ruchów gałek ocznych — elektrookulogram (EOG) a także czynności bioelektrycznej mięśni antygrawitacyjnych — elektromiogram (EMG). W przypadku badań na zwierzętach jako regułę stosuje się implantację odpowiedniego rodzaju elektrod do różnych części mózgu zwierzęcia (Narębski et al. 1966, 1969, 1973).

Powyższa technika ma podstawową wadę, gdyż uniemożliwia przeprowadzenie badań snu i czuwania w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków naturalnych. Konieczność połączenia zwierzęcia za pomocą kabli z urządzeniem rejestrującym uniemożliwia w znacznym stopniu swobodne poruszanie się zwierzęcia. Dlatego też obecnie coraz szerzej stosuje się technikę pomiarów telemetrycznych, która pozwala na eliminację kabli i zastąpienie ich falami radiowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *