Bardzo wyraźna rytmika dobowa

Innego typu rytmikę dobową wykazują pasożyty przewodu pokarmowego należące do gromady Cestodci. Mamy tu przede wszystkim do czynienia z dobową migracją wewnątrz przewodu, jak to zostało wykazane w badaniach przeprowadzonych na szczurach (Read i Kilejian, 1969 Chappell et al. 1970). Autorzy ci postulują, że określony typ dobowych migracji badanych pasożytów uzależniony jest od jakości pobieranego przez szczury pokarmu.

Bardzo wyraźna rytmika dobowa występuje także u pasożytniczych nicieni (Nematoda). Jest ona szczególnie wyraźna w przypadku nicieni pasożytujących w tkankach człowieka oraz innych kręgowców. Nicienie wytwarzają postacie larwalne zwane mikrofilariami, które dostają się do układu krwionośnego, skąd są przenoszone na innych żywicieli przez krwiopijne stawonogi. Hawking (1973) zbadał rytmikę dobową pojawiania się w krwi obwodowej wielu gatunków tych nicieni i stwierdził, że maksy-malna ich ilość przypada na okres maksymalnej aktywności owadów, które je przenoszą (ryc. 60).

Wydaje się, że są niezbędne dalsze badania w tym zakresie, które mogłyby doprowadzić do opracowania skutecznej walki z omawianymi pasożytami.

Wpływ fotoperiodu

Zasadę synchronizacji spontanicznej aktywności lokomotorycznej przez fotoperiod ilustruje rycina 61. Przedstawiono na niej zapis aktywności chomika trzymanego początkowo w stałej ciem- n san«™«™»™ ssiutMśd

Podobne wyniki uzyskano w badaniach nad synchronizacją przez warunki oświetlenia • aktywności lokomotorycznej myszy Peromyscus (Rawson, 1959).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *