Badanie rytmiki składania jaj przez owady

Jak dotychczas rytmika składania jaj przez owady była obiektem zainteresowania nielicznych badaczy (Minis, 1965 Loher i Chandrashekaran, 1960).

Najprostszy sposób badania tego procesu w cyklu dobowym zastosowano w doświadczeniach przeprowadzonych na świerszczach (Acheta domesticus). Obserwacje nad zachowaniem się samic tego gatunku, podczas składania jaj, wykazały, że do tego celu wybierają one przede wszystkim piasek bardzo wilgotny. Trzymano więc całą hodowlę tych owadów na suchym podłożu (miały one dostęp do wody i pokarmu ad libitum), a tylko na pewien czas wstawiano naczynie z wilgotnym piaskiem. Po upływie określonego- czasu naczynie wyjmowano i liczono ilość złożonych jaj. W miejsce wyjętego naczynia wstawiano inne ze świeżym wilgotnym piaskiem.

Jest to niezawodna metoda, jednakże wymaga od badacza całodobowego czuwania i wymieniania w ustalonych przedziałach czasu naczyń z piaskiem. Dlatego też zaplanowano do tego celu użycie kolektora frakcji. Jak wiadomo jest to urządzenie, które automatycznie przesuwa w ustalonym rytmie probówki, zbierając frakcje wypływające z kolumny chromatograficznej. Wy-starczy więc w miejsce kolumny ustawić naczynie ze świerszczami, zaś w jego dnie wykonać odpowiednich rozmiarów otwór, przez które samice będą składały jaja do naczynek wypełnionych wilgotnym piaskiem, które wstawiamy w miejsce probówek w kolektorze. Po upływie zaplanowanego z góry czasu, naczynka będą automatycznie wymieniane na nowe. Teraz zadaniem eksperymentatora będzie tylko zebranie naczynek, i policzenie złożonych jaj. Metoda ta może mieć zastosowanie do badania wszystkich owadów składających jaja do ziemi, produktów spożywczych itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *