Badania przeprowadzone nad aktywnością acetylocholinesterazy

Powyższe badania przeprowadzono na owadach trzymanych w warunkach zmieniającego się światła i ciemności. Dlatego też nie sposób stwierdzić czy zmiany te przebiegają spontanicznie w warunkach stałych, tak jak to jest w przypadku aktywności lokomotorycznej.

Przykładem tego mogą być badania przeprowadzone nad aktywnością acetylocholinesterazy (AChE) u niektórych owadów. Buli i Lindquist (1968) stwierdzili, że w ekstraktach otrzymanych z całych owadów (Anthonomus granáis) hodowanych w warunkach LD 14:10 istnieje wyraźny rytm dobowej aktywności tego enzymu. W okresie światła, a więc wtedy, gdy te owady posiadają szczyt ruchliwości, aktywność AChE jest o około 25% wyższa niż podczas nocy. Natomiast gdy owady te trzymano w warunkach stałego światła (LL), nie obserwowano dobowych zmian aktywności tego- enzymu. Ponieważ badania wykonywane były na dużej liczbie osobników trudno jest stwierdzić czy brak wahań dobowych aktywności AChE w warunkach LL został spowodowany przesunięciem tylko fazy tego rytmu u poszczególnych osobników (populacja jako całość arytmiczna), czy mamy tu do czynienia z rzeczywistą desynchronizacją występującą u pojedynczych osobników. Dodatkowo brak jest jeszcze informacji o aktywności lokomotorycznej Anthonomus w warunkach LL.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *