Badania in vitro

Podobne badania in vitro zostały przeprowadzone na wyizolowanych przedsionkach serca szczurów w celu określenia ich dobowych zmian wrażliwości na działanie acetylocholiny (ACh) (Spoor i Jackson, 1966). Badacze ci wycinali w różnych okresach doby przedsionki serca szczurów hodowanych w warunkach LD 12:12 (początek światła godz. 6) i po umieszczeniu ich w płynie fizjologicznym stosowali określoną dawkę ACh. Stwierdzono, że po dodaniu do środowiska ACh w ilości 1 i 10(xg/g roztworu największe zahamowanie częstotliwości skurczów obserwowano, wtedy gdy przedsionki były wyizolowane o godzinie 11, zaś najmniejsze, gdy narządy te pobierano o godzinie 23.

Innym przykładem ilustrującym dobowe zmiany wrażliwości narządów i tkanek organizmów na substancje hormonalne wprowadzone z zewnątrz jest wpływ adrenaliny i ACh na rytmikę dobową ruchów przedżołądków u przeżuwaczy (Gili, 1972). Stwierdzono,, że w warunkach LD szybkość ruchów żwacza i czepca jest mniejsza w ciągu nocy niż w ciągu dnia. U krów największe nasilenie ruchów przedżołądków przypada na godziny: 10—11 16—17. Natomiast wyraźnie zaznaczający się spadek ruchów czepca i żwacza następował w nocy także dwukrotnie w godzinach: 22—24 2—4 nad ranem.

Wprowadzenie do krwiobiegu tych samych dawek adrenaliny lub acetylocholiny w różnych okresach w ciągu doby powodowało różną reakcję czepca i żwacza (ryc. 136). Słupki jasne na rycinie oznaczają długość czasu zahamowania motoryki przedżołądków przez adrenalinę podawaną w ilości 1—2mg/krowę, zaś słupki zakreskowane określają to samo po wstrzyknięciu 15 mg ACh. Okresy podawania hormonów odpowiadały okresom mak- godz

I. racja pokarmowa II. racja pokarmowa adrenalina. Na podstawie tych wyników można wnioskować, że reakcja organizmu na hormony wprowadzone z zewnątrz zależy bardzo od pory doby, a także od wartości biologicznej spożywanego przez nie pokarmu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *