Badacze przeprowadzili doświadczenia na Blaberus

Hamowanie to następowało natychmiast po przejściu światła w ciemność. Przypomnijmy, że w tym okresie w komórkach neurosekrecyjnych jest zgromadzony neurosekret, który po wyizolowaniu mózgu może być uwalniany. Wysunięto więc przypuszczenie, że implantowany do owada mózg reaguje na zmianę warunków oświetlenia.

Bali (1972) dostarczył bardzo przekonywających dowodów na potwierdzenie tej sugestii. Przeprowadził on doświadczenia na Blaberus craniifer, których oczy pokrywał substancją nieprze- puszczającą światło a w kutikuli nad mózgiem robił okienko, które następnie przykrywał kawałkiem szkła. Owady takie doskonale reagowały na zmieniające się warunki oświetlenia. W innej serii doświadczeń (Bali i Chaudhury, 1973) wykazano, że nawet wyizolowany z owada mózg zachowuje zdolność reakcji na światło. Badacze ci przeprowadzili doświadczenia także na Blaberus, których głowy były całkowicie pokryte nieprzeźroczystą substancją celem odizolowania od wpływu światła.

– 3 tygodnie 4 tydzień godz.

Tak przygotowanym owadom implantowano mózg lub parę płatów wzrokowych pobranych z innych owadów, które umieszczano w odwłoku biorcy przykrywając kawałkiem szkła. Po takim zabiegu owady otrzymujące mózg lub płaty wzrokowe reagowały na zmieniające się warunki oświetlenia następowała synchronizacja ich rytmiki aktywności lokomotorycznej. Fakt reagowania tych owadów na zmieniający się fotoperiod, po im- plantacji płatów wzrokowych, świadczy również o ich funkcji endokrynalnej. Istotnie Beattie (1971) stwierdził obecność komórek neurosekrecyjnych w płatach wzrokowych karaluchów Periplaneta americana.

Wyniki tych doświadczeń jak i poprzednio uzyskane w badaniach przeprowadzonych na świerszczach (Cymborowski, 1968) świadczą o tym, że zegar biologiczny jest umieszczony w mózgu, i że oddziaływa na organizm na drodze hormonalnej. Do pełnego potwierdzenia tej tezy niezbędne są jeszcze doświadczenia z zastosowaniem implantacji mózgu do owadów nieryt- micznych przebywających w warunkach stałej ciemności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *