Aktywność AChE i aktywność lokomotoryczna w układzie nerwowym

Podobną korelację między aktywnością AChE, tym razem w układzie nerwowym, a aktywnością lokomotoryczną, obserwowano u skorpionów Heterometrus fulvipes Ind. (Venkatachari i Muralikrishna Dass, 1968). W okresie wzrostu aktywności ruchowej tych zwierząt następuje wzrost poziomu AChE w ich układzie nerwowym.

Różne pod tym względem otrzymano wyniki w badaniach aktywności AChE w mózgu Acheta domesticus (Cymborowski, et al. 1970). Doświadczenia przeprowadzono na dwóch grupach dorosłych owadów. Jedna z nich hodowana była w warunkach LD 12:12 i charakteryzowała się wyraźną rytmiką aktywności ruchowej, zaś drugą od wylęgu z jaj hodowano w warunkach LL. Owady tej grupy nie wykazywały rytmiki aktywności, co stwierdzono już wcześniej (Cymborowski, 1969b). W mózgu owadów rytmicznych stwierdzono istnienie wyraźnej rytmiki aktywności AChE, przy czym maksimum aktywności tego enzymu obserwowano w okresie światła, a więc wtedy gdy świerszcze wykazują niski poziom aktywności lokomotorycznej. Po tym okresie obserwowano wyraźny spadek aktywności AChE z minimum przypadającym na pierwszą godzinę od zapadnięcia ciemności (ryc. 71). Różnica między najwyższą a najniższą aktywnością tego enzymu w ciągu doby wynosiła około 30%.

W mózgu owadów nierytmicznych pod względem aktywności ruchowej nie obserwowano rytmiki aktywności AChE.

Na podstawie tych danych wysunięto więc przypuszczenie, że rytmiczne zmiany AChE w mózgu owadów mogą uczestniczyć w mechanizmie regulacji ich aktywności dobowej. Takie twierdzenie jest zgodne z hipotezą Venkatachari (1971), który dowodzi, że hormony produkowane przez mózg owadów regulują poziom aktywności AChE, a to z kolei prowadzi do powstania zmian w aktywności układu nerwowego kontrolującego bezpośrednia rytm aktywności ruchowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *