24-godzinny okres rytmów komórkowych

W utrzymywaniu dobowego rytmu komórki bierze udział zarówno jądro jak i cytoplazma (Schweiger, 1980). Po, usunięciu jądra z komórki rolę chrononów wewnątrzjądrowych przejmują chronony pozajądrowe umożliwiając normalne funkcjonowanie procesów rytmicznych.

Z przyjęciem koncepcji chrononu wiąże się przypuszczenie, że procesy metaboliczne komórki są genetycznie zaprogramo- wane w oparciu o rytmikę 24-godzinną. Łatwo jest teraz odpowiedzieć na pytanie na czym polega wrodzony charakter rytmów dobowych i na jakiej zasadzie organizmy mierzą czas. Łatwo można również wytłumaczyć dlaczego w tym samym organizmie istnieją przesunięcia w fazie poszczególnych rytmów komórkowych.

Przyczyna leży w tym, że synteza każdego rodzaju białka w komórce odbywa się w oparciu o inny operon i swoisty dla danego białka mRNA. Jednakże wspólną cechą wszystkich rytmów komórkowych jest to, że posiadają one okres około 24-go- dzinny. Liczne dowody potwierdzające to zostały zgromadzone we wspomnianej już pracy Ehreta (1980).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *